Rubric: Luciari laguntzeko AOI_EBALUAZIOA

Quantitative Results:

1.Informazio iturriak modu egokian erabili ditu

2.Fase ezberdinak modu egokian garatu ditu

3.Talde lanean jarrera egokian erakutsi du

This item is necessary to pass the rubric