Rubric: Expressió oral

Quantitative Results:

1.Llenguatge no verbal
1.1.Llenguatge no verbal
1
Mira al públic, gesticula i interactua amb ell
2
Mira al públic i gesticula
3
Mira al públic
4
No mira al públic

1.2.Llenguatge verbal
1
Bon to de veu, ritme i coherència en el discurs.
2
Bona coherència i ritme. A millorar el to de veu.
3
Es traba un poc. Cal millorar el to de veu i ritme
4
No s'acaba de comprendre el discurs