Rubric: Interpretació de forces

Rúbrica per a avaluar els tirs en FP carrosseria de vehicles

Quantitative Results:

1.Sap determinar el angle del tir?

2.Determina l'equivalència en tirs dobles?

3.Sap què és un reenviament?

4.Entén les forces?

5.Ha aplicat 0, 1, 2, 3, 4 o més solucions?

6.Llegeix la fitxa del vehicle?

7.interpreta dades de la fitxa del vehicle?

8.Fa el tir fins a superar mida?

9.Comenta possibilitat de calfar peça?