Rubric: Autoavaluació del blog

Autoavaluació del blog de competència digital docent

Quantitative Results:

1.Disseny del blog
1
El disseny del blog està molt elaborat i és atractiu.
2
El disseny del blog està elaborat, però poc atractiu.
3
El disseny del blog és molt bàsic i poc atractiu.

2.Contingut
1
S'han realitzat totes les tasques de manera correcta,
2
S'han realitzat gaairebé totes les tasques o hi ha alguna activitat que es podria millorar.
3
No s'han realitzat la majoria de les tasques o es podrian millorar bastant.

3.Competència dgital
1
L'alumne demostre tindre un bon nivell de competència digital.
2
L'laumne demostre tindre un nivell de competència digital acceptable.
3
L'laumne demostre tindre un nivell de competència digital bàsic..