Rubric: Rúbrica: Ho volem saber tot

La següent rúbrica serveix per avaluar l'activitat "Ho volem saver tot!". Cal triar una puntuació (1 punt o 2 punts) per a cadascun dels ítems que apareixen.

Quantitative Results:

1.Preparació de l’enquesta
1.1.Tots els membres del grup hem participat en la pluja d’idees. (1 PUNT)

1.2.Una part dels membres del grup hem participat en la pluja d’idees. (2 PUNTS)

2.Redacció de les preguntes
2.1.Tots hem participat en la redacció de les preguntes de l’enquesta. (1 PUNT)

2.2.Només una persona s’ha encarregat de la redacció de les preguntes de l’enquesta. (2 PUNTS)

3.Enquesta
3.1.Hem fet tots els membres del grup les preguntes de l’enquesta en l’aplicació i hem contestat la de la resta de companys/es. (1 PUNT)

3.2.No tot el grup ha participat en la recollida de dades. (2 PUNTS)

4.Organització del grup
4.1.El nostre grup s’ha organitzat bé i hem treballat coordinadament. (1 PUNT)

4.2.El nostre grup no s’ha organitzat gaire bé i tothom no s’ha implicat. (2 PUNTS)

5.Resultats i gràfics i elaboració de conclusions.
5.1.Cada membre individualment ha analitzat els resultats i ha elaborat les seves conclusions pròpies. (1 PUNT)

5.2.Un o alguns membres del grup no han analitzat individualment els resultats i s’ha copiat les conclusions del company/a. (2 PUNTS)