Rubric: Autoavaluació: fem una infografia sobre ciberseguretat en grup

Rúbrica autoevaluació de treball ens grup

Quantitative Results:

1.TREBALL EN GRUP
1.1.Gairebé sempre escolto, comparteixo i recolzo l'esforç dels altres. Intento mantenir la unió dels membres.

1.2.Usualment escolto, comparteixo i recolzo l'esforç dels altres. No causo "problemes" al grup.

1.3.De vegades escolto, comparteixo i dono suport a l'esforç d'altres, però algunes vegades no sóc un bon membre del grup.

1.4.Rarament escolto, comparteixo i recolzo l'esforç dels altres. Sovint no sóc un bon membre del grup.

2.ACTITUT
2.1.Sempre tinc una actitud positiva cap a la feina.

2.2.Gairebé sempre tinc una actitud positiva cap a la feina.

2.3. Algunes vegades tinc una actitud positiva cap a la feina.

2.4.Tinc una actitud negativa envers la feina.

3.CLIMA DE TREBALL
3.1. El clima de treball dins del grup i en les activitats comunes ha estat adequat. Ha existit força intercanvi d'informació al grup.

3.2. La posada en comú ha estat una mica insuficient. El clima de treball al grup ha estat adequat.

3.3. La posada en comú ha resultat significativament insuficient.

3.4.No hi ha hagut intercanvi d'informació i posada en comú al grup.

4.FUNCIONS I RESPONSABILITATS
4.1.Tots els membres del grup han exercici molt bé les seues funcions i han complert a la perfecció les seues responsabilitats.

4.2. La major part dels membres del grup han exercit les seves funcions i han complert les seves responsabilitats.

4.3. Només la meitat dels components del grup han exercit bé les seves funcions i han complert les seves responsabilitats.

4.4.Només un membre del grup (o cap) n'ha exercit bé les funcions i ha complert les seves responsabilitats.