Rubric: Infografías en Canva

Autoavaliación do traballo realizado na plataforma Canva

Quantitative Results:

1.USO DE CANVA
1.1. Utilicei as ferramentas e funcións de Canva para deseñar a miña infografía?
1
Nada
2
Pouco
3
Moito

1.2.Organicei o contido de maneira clara?
1
Nada
2
Pouco
3
Moito

1.3.Personalicei o deseño e os elementos gráficos segundo as miñas necesidades?
1
Nada
2
Pouco
3
Moito

1.4.Personalicei o deseño e os elementos gráficos segundo as miñas necesidades?
1
Nada
2
Pouco
3
Moito

2.USO DE RECURSOS DIXITAIS
2.1.Puxen ligazóns a vídeos, páxinas web ou outros recursos dixitais na miña infografía?
1
Nada
2
Pouco
3
Moito

2.2.Os recursos dixitais que seleccionei son importantes e relacionados coa miña infografía?
1
Nada
2
Pouco
3
Moito

2.3.Demostrei capacidade para utilizar recursos dixitais no meu traballo?
1
Nada
2
Pouco
3
Moito

3.SELECCIÓN DA INFORMACIÓN
3.1.Identifiquei e seleccionei a información importante sobre os climas de España para incluír na miña infografía?
1
Nada
2
Pouco
3
Moito

3.2.A información da miña infografía é comprensible para o público (compañeiros/as)?
1
Nada
2
Pouco
3
Moito

4.REFERENCIAS WEB
4.1.Citei adecuadamente as fontes de información utilizadas na miña infografía, incluíndo ligazóns a sitios web e vídeos?
1
Non
2
Si

This item is necessary to pass the rubric