Rubric: Infografías en Canva

Autoavaliación do traballo realizado na plataforma Canva

Quantitative Results:

1. Utilicei as ferramentas e funcións de Canva para deseñar a miña infografía?

2.Organicei o contido de maneira clara?

3.Personalicei o deseño e os elementos gráficos segundo as miñas necesidades?

4.Puxen ligazóns a vídeos, páxinas web ou outros recursos dixitais na miña infografía?

5.Os recursos dixitais que seleccionei son importantes e relacionados coa miña infografía?

6.Demostrei capacidade para utilizar recursos dixitais no meu traballo?

7.Identifiquei e seleccionei a información importante sobre os climas de España para incluír na miña infografía?

8.A información da miña infografía é comprensible para o público (compañeiros/as)?

9.Citei adecuadamente as fontes de información utilizadas na miña infografía, incluíndo ligazóns a sitios web e vídeos?

This item is necessary to pass the rubric