Rubric: KOEBALUAZIOA. ERRUBRIKA

KOEBALUAZIOA. FISIKA ETA KIMIKA

Quantitative Results:

1.INFORMAZIOAREN BILAKETA ETA AUKERAKETA
1
Proposatutako bilaketa iturriak ez ditu erabiltzen eta erabilitakoak ez dira egokiak. Jarraibideak ez ditu betetzen. Aukeratutako informazioa ez da adierazgarria.
2
Proposatutako bilaketa iturriak batzuk erabiltzen ditu eta erabilitako guzak ez dira egokiak. Jarraibideak ez ditu betetzen. Aukeratutako informazioa ez da kasu guztietan adierazgarria.
3
Proposatutako bilaketa iturriak gehienak erabiltzen ditu eta egokiak dira. Jarraibideak orokorrean betetzen ditu. Aukeratutako informazioa kasu gehienetan adierazgarria da.
4
Proposatutako bilaketa iturriak guztiak erabiltzen ditu eta egokiak dira. Jarraibideak betetzen ditu. Aukeratutako informazioa nahikoa da eta adierazgarria.

2.GAIAREN ULERMENA
1
Ez ditu ez gaia ez propietateak ez eta oinarrizko kontzeptuak ulertzen.
2
Gaia, propietateak ez eta oinarrizko kontzeptuak ulertzen ditu.
3
Gaia, propietateak ez eta kontzeptu garrantzitsuenak ulertzen ditu.
4
Gaia, propietateak ez eta kontzeptu garrantzitsuenak ulertzen ditu.

3.EDUKIERA
1
Ez du bereganatu ikerkuntzaren edukia, ez eta oinarrizko edukirik aurkezten.
2
Ikerketa-lanaren edukiak proposatutako oinarrizko aurkezten ditu.
3
Ikerketa-lanaren edukiak proposatutako alderdi gehienak aurkezten ditu.
4
Ikerketa-lanaren edukiak proposatutako alderdi guztiak aurkezten ditu.

4.BALIABIDE DIGITALEN ERABILERA
1
Ikasleak ez ditu baliabide bisualak erabiltzen edo erabiltzen dituenak desegokiak dira eta ez diote ekarpenik egiten gaia ulertzeari.
2
Ikasleak baliabide bisual gutxi erabiltzen ditu eta ez dira beti azalpenarekin zuzenean erlazionatzen.
3
Ikasleak baliabide bisual egokiak erabiltzen ditu gehienbat, baina baliteke batzuk modu eraginkorragoan erabili izana.
4
Ikasleak baliabide bisualak modu eraginkorrean erabiltzen ditu bere azalpena osatzeko, ikuslearen ulermena erraztuz.