Rubric: AURKEZPENAREN ERRUBRIKA KOEBALUAZIOA

Quantitative Results:

1.AHOSKERA
1
Entontatzerakoan eta ahoskatzerakoan akatsak egin ditu.
2
Entonatzerakoan akatsak egin ditu, nahiz eta ahoskera egokia den.
3
Hitzak egoki entonatzen ditu, baina bere ahoskera ez da egokia.
4
Hitzak egoki entonatzen ditu eta ondo ahoskatu du.

2.AHOTSAREN TONUA
1
Oso baxu azaldu du, ia ez zaio entzun.
2
Azaltzean oso baxu hitz egin du.
3
Azalpenean tonua gehiegi altxatu du.
4
Erabilitako tonua egokia da (urrun dagoen pertsonak ere entzun egin du).

3.GORPUTZ-JARRERA
1
Azaltzerakoan ez da entzuleei zuzendu.
2
Batzuetan entzuleei bizkarra eman die.
3
Entzuleei begira dago, baina nonbait apoiatu egin da.
4
Une oro entzuleei begira dago, jokabide naturala adieraziz.

4.EDUKIA
1
Azalpenean eduki zehatzak falta dira.
2
Edukia azaldu du, nahiz eta, datu batzuk falta diren.
3
Edukia azaldu du, baina batzuetan gaiaren haria galdu du.
4
Eduki zehatza azaldu du, gaiaren haria galdu gabe.

5.SEKUENTZIAZIOA
1
Ideiak behin eta berriz errepikatzeaz gain, azalpenak ez du ordenik izan.
2
Ideien orden logikoan errepikapenak eta akats batzuk egon dira.
3
Azalpena ordenatua izan da.
4
Azalpenak egitura eta sekuentziazio egokia du.