Rubric: Avaliación da Calidade dos Recursos Educativos

Avaliación de Recursos Educativos por 15 criterios obtidos do CEDEC

Quantitative Results:

1.O recurso define perfectamente os obxectivos didácticos, os receptores aos que vai dirixido, as competencias que desenvolve e inclúe indicacións para o seu uso. Esta descrición do recurso achega valor e coherencia didáctica ao mesmo.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

2.O contido: ten unha presentación clara e funcional, sirve para acadar a relación de obxectivos, respeta os dereitos de autor, ten un nivel adecuado e contén información veraz, obxectiva e actualizada.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

3.O recurso educativo dixital promove a aprendizaxe significativa, promove a creatividade e innovación, e estimula o espírito crítico e a reflexión.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

4.O recurso é adecuado para diferentes tipos de alumnos, axústase ao seu nivel e estilos de aprendizaxe, e explota diferentes camiños para alcanzar os obxectivos didácticos.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

5.Asegúrase a interacción do alumno co recurso, contén actividades diversas, a aprendizaxe é dirixida e rexístrase o progreso nas devanditas actividades.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

6.O recurso está vinculado ás experiencias vitais do estudante, desenvolve a súa autonomía, adecúase ao ritmo de aprendizaxe e presenta os contidos de maneira atractiva e innovadora, incrementando a competencia social do alumno.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

7.O medio educativo presenta unha clara organización, é intuitivo. Presenta medios audiovisuais de calidade que facilitan a aprendizaxe e engaden dinamismo. Contén múltiples formatos (texto, imaxe, audio ou vídeo). A información e instrucións que detalla son precisas. O medio é tamén personalizable.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

8.O recurso ten módulos, o que lle confire a posibilidade de organizalos para crear novos recursos. Estes módulos poden utilizarse en diferentes materias e en distintas agrupacións de alumnos.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

9.O recurso ten un formato estándar e pode ser utilizado de maneira maioritaria. Se non fose o caso, facilitarase o software para que os usuarios poidan facer uso do recurso. Ademais, o medio educativo dixital pode ser utilizado con distintos dispositivos, con ou sen conexión a Internet. O recurso está catalogado seguindo os estándares educativos vixentes. O recurso pode ser exportado a distintas plataformas dado que o seu empaquetamento é estándar.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

10.O recurso pode executarse sen fallos e con rapidez. Reproduce audio e vídeo cando o usuario interactúa. Proporciona axuda e solucións ante problemas comúns.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

11.Os títulos describen o obxectivo do recurso. A información destes escenarios é coherente e significativa, o que lle confire unha maior accesibilidade ao recurso. Existe a mobilidade e axuste entre os diferentes escenarios de aprendizaxe, podendo avanzar ou retroceder cando o determine o usuario; pódese cambiar o tamaño, abrir e pechar xanelas etc.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

12.As ligazóns do recurso achegan información relevante e diferente ao resto de ligazóns. Estes funcionan correctamente e utilizan sempre o mesmo texto descritivo. O medio achega distintos roteiros para chegar ao mesmo escenario de aprendizaxe. Existes indicacións de onde se atopa o usuario dentro do recurso e identifica o progreso que leva. O recurso ofrece tempo suficiente para ler e utilizar o contido. Se se reinicia, os axustes volven á súa configuración inicial. O medio informa o usuario do seu estado e permítelle saír do mesmo en calquera momento.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

13.O recurso pode ser utilizado con distintos periféricos (rato, teclado…), dunha forma intuitiva, clara e rápida. Presenta atallos e/ou teclas de acceso rápido. O medio compórtase de maneira predicible e lóxica.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

14.O contraste é adecuado, a imaxe acompaña unha descrición textual (excepto en imaxes decorativas). Existen alternativas aos audiovisuais (en xeral son textos). O usuario ten o control da reprodución de todos os contidos. Evítanse os escintileos intensos.
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo

15.Pode axustarse o tamaño do texto. O contraste é adecuado. A información proporciónase en distintos medios. Os formularios son coherentes, presentan autocorrección. As táboas e listaxes deben ser lidas polos produtos de apoio (son sinxelas, con estrutura clara).
1
Moi en desacordo
2
En desacordo
3
Nin de acordo nin desacordo
4
De acordo
5
Moi de acordo