Rubric: Treball en equip

Quantitative Results:

1.Diana d'avaluació. Treball en equip. Autoavaluació

2.He fet el meu rol

3.He col.laborat en les tasques

4.Escolto les opinions dels altres

5.

6.sé argumentar la meva opinió

7.He ajudat als companys/es