Rubric: Rúbrica pre la realització d'un video

Rúbrica para evaluar l'exposició i la realització d'un video

Quantitative Results:

1.Duració
1
S'ajusta al temps (30 segons-1 minut)
2
S'excedeix de temps
3
Per sota del temps
4
Molt per sota del temps

2.Treball en equip
1
He contribuit molt, aportant idees, escoltant als companys/es, participant i aribant a acords
2
He escoltat i he participat una mica en l'edició del video
3
Sovint m'he enfadat perquè no he sapigut com fer-me escoltar o perquè creien que no em feien cas

3.Us del llenguatge
1
No hi ha errors gramaticals, de dicció ni de to
2
Hi ha algún error gramatical, de dicció
3
Hi ha errors gramaticals i de dicció
4
Hi ha molts errors

4.He aprés veient el video
1
He aprés molt amb el video
2
S'aprén bastant
3
Gairabé no ensenya res
4
No s'aprén res