Rubric: Aurkezpena (koebaluazioa)

Taldeka beste talde baten ahozko aurkezpena ebaluatzeko errubrika

Quantitative Results:

1.Ahoskera eta tonua
1
Ez da entzuten ezta ulertzen ere.
2
Batzuk ahoskeran akatsak egiten dituzte baina tonua egokia da. (edo alderantsiz)
3
Gehienen ahoskera eta tonua ona izan da
4
Guztiek ahoskera eta tonua egokia izan dute

2.Parte hartzea
1
Taldekide batek azalpen gehienak edo guztiak ematen ditu
2
Taldekide bik aurkezpena egiten dute
3
Guztiek parte hartzen dute.
4
Guztiek modu orekatuan parte hartzen dute

3.Gorputz jarrera
1
Gehienek bizkarra ematen diete eta ez dira entzuleei zuzentzen
2
Batzuetan bizkarra ematen diete
3
Entzuleei begira daude baina ez dira gorputzarekin laguntzen azalpenak ematerakoan
4
Une oro entzuleei begira eta keinuz laguntzen dira.

4.Edukia eta ordena
1
Gaiarekiko edukiak falta dira eta edukiak era desordenatuan aurkeztu dituzte.
2
Edukia azaldu dute baina ideiak errepikatzen dituzte.
3
Edukia modu orokorrean eta ordenatua azaldu dute,adibideak falta dira.
4
Edukia primeran azaldu dute adibide eta ideia garrantzitsuenak ordenean aipatuz.

5.Dokumentazioa
1
Ez dute beste euskarririk erabili.
2
Argazki eta dokumentu gutxi erabili dituzte
3
Argazkiak, eskemak, ... erabili dituzte, polita geratzeko.
4
Hobeto azaltzeko beste materialez lagundu dira.