Rubric: Avaluació del treball cooperatiu

Avaluació del treball cooperatiu en Secundària Obligatòria. S'ha pres com ajuda

Quantitative Results:

1.Participació en les dinàmiques de treball
1
Participa activament en les tasques proposades
2
Participa activament encara que es distrau puntualment, tot i aixó respon positivament a les cridades d'atenció de les companyes o companys o del professor.
3
Participa en les activitats de forma poc constant. Tot que sol respondre bé a les cridades d'atenció, no es manté implicat molt de temps.
4
No participa de les tasques proposades, no fa res o acapara el treball i no deixa treballar als demés.

2.Disposició per a demanar ajuda
1
Demana ajuda quan la necessita primer als companys i després al docent.
2
La majoria de les vegades pregunta els dubtes als companys però sovint pregunta al professor.
3
Sol preguntar al docent abans que al professor però de tant en tant pregunta als companys
4
Sempre pregunta al docent quan se li presenten dubtes.

3.Disposició per ajudar.
1
Sempre que una companya o company té dubtes, deixa el que està fent per tal d'ajudar.
2
Quasi sempre que un company o company té dubtes o li fa una pregunta, deixa el que està fent i li ajuda. En ocasions li costa fer-ho.
3
De vegades, quan un company o companya li pregunta, deixa el que està fent i li ajuda. La majoria de les voltes per indicació del docent.
4
No ajuda els companys o companyes quan tenen dubtes. Indica que eixe és el treball del docent.

4.Gestió de l'ajuda
1
Quan ajuda ho fa donant pistes que ajuden al company o companya a descobrir la resposta, si no és capaç per sí mateix busca a altra persona per tal d'ajudar.
2
Ajuda els companys o companyes donant pistes, si no és capaç d'explicar-ho de vegades busca altres persones per tal de fer-ho. De vegades dona la resposta
3
Quan ajuda els demés intenta fer-ho donant pistes però ràpidament dona la resposta si no l'entenen o no és capaç d'explicar-ho.
4
Quan li pregunten dubtes dona la resposta per tal que el deixen tranquil o directament no ajuda.