Rubric: Eduki-baliozkotasuna. "Dispositiboen jabetza, sarbidea eta erabilera" galdetegia

Quantitative Results:

1.Zenbat dispositiboen jabe zara internetera sarrera dutenak
1.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

1.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

1.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da

1.4.Koherentzia
1
Itemak ez du erlazio logikoa dimentsioarekin
2
Itemak erlazio tangentziala du dimentsioarekiko
3
Itemak erlazio nahikoa du dimentsioarekin
4
Itema guztiz erlazionatuta dago dimentsioarekin

2.Zenbat dispositiboetara duzu sarbidea
2.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

2.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

2.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da

3.Sarbidea dituzun dispositiboen jabegoa norena da?
3.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

3.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

3.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da

4.Azken 12 hilabeteetan, zer nolako erabilera eman diozu dispositibo bakoitzari lan akademikoak egiteko?
4.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

4.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

4.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da

5.Zein garrantzitsua da dispositibo bakoitza zure arrakasta akademikorako
5.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

5.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

5.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da

6.Nola deskribatuko zenuke zure esperientzia teknologiarekin unibertsitatean?
6.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

6.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

6.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da

7.Azken 12 hilabeetan, unibertsitatean teknologiekin aritzeko baliabideak zelakoak izan dira (ordenagailuetara sarbidea, lokiak...)?
7.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

7.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

7.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da

8.Zeintzuk dira Unibertsitateak eskeintzen dituen tresnarik egokienak online ikasi ahal izateko?
8.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

8.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

8.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da

9.Plataforma horiek ikaskuntza zailtasunik izatekotan egokitzeko aukera ematen dute
9.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

9.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

9.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da

10.Zer nolako ikaskuntza ingurunea nahiago duzu?
10.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

10.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

10.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da

11.Egun arrunt batean, zenbat denbora ematen duzu ondorengo online jarduerak egiten?
11.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

11.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

11.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da

12.Azken 12 hilabeetako zure unibertsitateko online-esperientziak aintzat hartuz, ondorengo esaldietan esan zure adostasun maila
12.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

12.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

12.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da

13.Zure etorkizunean pentsatzen, ondorengo esaldietan esan zure adostasun maila
13.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

13.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

13.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da

14.Zer gustatuko litzaizuke irakasleek egitea teknologiarekin, zure ikaskuntza prozesua hobetzeko
14.1.Nahikotasun-maila
1
Itemak ez dira nahikoak galdera neurtzeko
2
Item batzuk galdera neurtzeko balio dute baina ez denak
3
Itemak gehitu behar dira galdera neurtzeko
4
Itemak nahikoak dira

14.2.Argitasuna
1
Itema ez da argia
2
Itemak aldaketak behar ditu ulertua izan dadin
3
Termino zehatz batzuek moldaketa behar dute
4
Itema argia da, semantika eta sintaxi egokia du

14.3.Adierazgarritasuna
1
Itema ezabatu daiteke dimentsioaren neurketa eragotsi gabe
2
Itema garrantzia du baina beste batek neurtzen du berdina
3
Itema nahiko garrantzitsua da
4
Itema oso garrantzitsua da