Rubric: Avaluació de la llibreta de Classe

Eina per a avaluar la llibreta de classe en Secundària

Quantitative Results:

1.PRESENTACIÓ: La llibreta s'ha de presentar neta, sense ratlades, esborralls ni taques, Cal utilitzar marges i no cometre faltes d'ortografia i, en cas de cometre-les, corregir-les degudament.
1
La llibreta es presenta sense cap ratllat, respectant vores, lletra clara i ordenada. No es cometen faltes d'ortografia.
2
Té bona presentació, ha respectat majoritàriament les vores, la lletra majoritàriament està ordenada i clara. Comet molt poques faltes dortografia.
3
Presenta pocs tatxons, s'han respectat les vores, la lletra està ben ordenada i clara. S'hi cometen algunes faltes d'ortografia.
4
Presenta molts tatxons, s'han respectat poc les vores, la lletra no està ben ordenada i clara. Es cometen moltes faltes d'ortografia.
5
Amb molts tatxons no s'han respectat les vores, la lletra no s'entén i està desordenada. No es lliura puntualment i amb moltes faltes d'ortografia.
6
No presentat.

2.ACTIVITATS: Activitats de la unitat didàctica.
1
Totes les activitats del tema estan realitzades.
2
Ha realitzat un 90% de les activitats.
3
Ha realitzat un 75% de les activitats.
4
Ha realitzat un 60% de les activitats.
5
Ha realitzat un 50% de les activitats o menys.
6
No ha realitzat activitats.

3.CORRECCIÓ: correcció de les activitats.
1
Totes les activitats estan corregides.
2
El 90% de les activitats estan corregides.
3
El 75% de les activitats estan corregides.
4
El 60% de les activitats estan corregides.
5
El 50% o menys de les activitats estan corregides.
6
Les activitats no estan corregides.

4.DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS: Títol, full i data de realització.
1
Sempre copia els enunciats, posa el títol de cada apartat, data i pàgina de les activitats.
2
En el 90% de les ocasions, copia els enunciats, posa el títol de cada apartat, data i pàgina de les activitats.
3
En el 75% de les ocasions, copia els enunciats, posa el títol de cada apartat, data i pàgina de les activitats.
4
En el 60% de les ocasions, copia els enunciats, posa el títol de cada apartat, data i pàgina de les activitats.
5
En el 50% de les ocasions o menys copia els enunciats, posa el títol de cada apartat, data i pàgina de les activitats.
6
No presentat.

5.LLIURAMENT
1
Lliura la llibreta puntualment.
2
Lliura la llibreta amb un dia d'endarreriment.
3
Lliura la llibreta amb dos dies d'endarreriment.
4
No lliura la llibreta.