Rubric: Rúbrica per l'avaluació docent

Quantitative Results:

1.El problema és interessant i me motiva per a treballar
1
Gens
2
Poc
3
Prou
4
Molt

2.El problema m'ha ajudat a entendre els sabers treballats
1
Gens
2
Poc
3
Prou
4
Molt

3.El problema m'ha ajudat a assolir nous coneixements
1
Gens
2
Poc
3
Prou
4
Molt

4.El docent m'ha ajudat durant el treball realitzat
1
Gens
2
Poc
3
Prou
4
Molt

5.El docent ha sabut motivar-me per realitzar les tasques
1
Gens
2
Poc
3
Prou
4
Molt

6.El docent tenia el material preparat per a realitzar les tasques
1
Gens
2
Poc
3
Prou
4
Molt