Rubric: Erreportajea errubrika

Erreportajea idazten.

Quantitative Results:

1.
1.1.Aurkezpena
1
Aurkezpena arduragabea da, tipografia ez da batere egokia, eta ertzak ez dira errespetatzen.
2
Tipografia ez da oso egokia edo ez dira marjinak errespetatzen. Oro har, aurkezpena ez dago zainduta.
3
Erabilitako tipografia zuzena eta irakurgarria da, marjinak errespetatzen dira eta aurkezpena, oro har, zainduta dago.
4
Erabilitako tipografia egokia eta irakurterraza da, ertzak errespetatzen dira eta aurkezpena, oro har, oso zainduta dago.

2.Koherentzia eta kohesioa
1
Testua gaizki antolatuta dago eta ia ez da diskurtso-konektorerik erabiltzen edo ez da egokia.
2
Informazioa ez dago oso ondo antolatuta eta/edo erabilitako diskurtso-konektoreak urriak eta ez oso anitzak dira.
3
Informazioa nahiko ondo antolatuta dago, eta diskurtso-konektoreak agertzen diren arren, ez dira askotarikoak.
4
Informazioa argi antolatuta dago, eta behar bezala erabiltzen dira diskurtso-konektoreak.

3.Zuzentasuna
1
Kontsignak ez dira errespetatzen eta erabilitako hizkuntza-erregistroa erabat desegokia da.
2
Ez dira beti kontsignak errespetatzen eta/edo hizkuntza-erregistroa familiakoa da.
3
Hemen emandako kontsignak errespetatzen dira: edukiari eta hedadurari eta motari dagokienez eta, oro har, erabilitakoa zuzena da.
4
Hemen emandako kontsignak errespetatzen dira: edukiari, hedadurari eta narrazio motari buruz. Erregistro formala erabiltzen da.

4.Lexikoa
1
Erabilitako hiztegia pobrea da eta errepikakorra.
2
Erabilitako hiztegia ez da aberatsegia eta askotarikoegia da, eta ugari dira beharrezkoak ez diren errepikapenak hitzak.
3
Erabilitako hiztegia zuzena da, baina ez behar bezain aberatsa, ezta askotarikoa ere, eta beharrezkoak ez diren errepikapenak ikusten dira.
4
Hiztegi aberatsa eta askotarikoa erabiltzen da, eta beharrezkoak ez diren errepikapenak saihesten dira une oro.

5.Hizkuntza zuzenketa
1
Bost akats ortografiko, morfosintaktiko edo puntuazio-akats edo gehiago agertzen dira.
2
Hiru edo lau akats ortografiko, morfosintaktiko edo puntuaziokoak agertzen dira.
3
Akats ortografiko bat edo bi agertzen dira, morfosintaktikoak edo puntuaziokoak.
4
Ez da akats ortografikorik, morfosintaktikorik edo puntuaziorik ikusten.