Rubric: Crèdit de síntesis 2n Dietètica Grup 1

Quantitative Results:

1.COL·LABORACIÓ
1
Col·labora responsablement en el desenvolupament dels processos de treball. Aporta idees útils. Participa i s’implica en la resolució d’imprevistos. Manté la implicació fins la finalització de la tasca o projecte.
2
Col·labora responsablement en el desenvolupament dels processos de treball. Aporta idees útils. Participa i s’implica en la resolució d’imprevistos.
3
Col·labora responsablement en el desenvolupament dels processos de treball. Aporta idees útils
4
Col·labora responsablement en el desenvolupament dels processos de treball.
5
No col·labora responsablement en el desenvolupament dels processos de treball.

2.PLANIFICACIÓ TASQUES
1
Participa en la planificació de les tasques comuns i fa la part que l’hi pertoca. Aporta idees que enriqueixen el procediment de treball o planificació. Impulsa una planificació ordenada i ben sequenciada que es reconeguda pels companys.
2
Participa en la planificació de les tasques comuns i fa la part que l’hi pertoca. Aporta idees que enriqueixen el procediment de treball o planificació
3
Participa en la planificació de les tasques comuns i fa la part que l’hi pertoca.
4
Participa en la planificació de les tasques comuns
5
No articipa en la planificació de les tasques comuns i fa la part que l’hi pertoca.

3.GESTIÓ DEL TEMPS
1
Adequa el treball al temps disponible de forma responsable i realista. Compleix amb el plaç d’entrega. Impulsa la consecució de plaços a la resta de l’equip. Detecta i adverteix i s’implica en la resolució incidències que poden dificultar el compliment de les tasques amb el temps previst.
2
Adequa el treball al temps disponible de forma responsable i realista. Compleix amb el plaç d’entrega. Impulsa la consecució de plaços a la resta de l’equip. Detecta i adverteix incidències que poden dificultar el compliment de les tasques amb el temps previst.
3
Adequa el treball al temps disponible de forma responsable i realista. Compleix amb el plaç d’entrega. Impulsa la consecució de plaços a la resta de l’equip.
4
Adequa el treball al temps disponible de forma responsable i realista. Compleix amb el plaç d’entrega.
5
No adequa el treball al temps disponible de forma responsable i realista. No compleix amb el plaç d’entrega.

4.CONSECUCIÓ D’OBJECTIUS
1
Prioritza i promou la consecució dels objectius. aportant el disseny d’estratègies afavoridores per la seva obtenció. Proposa estratègies per avaluar la seva consecució
2
Prioritza i promou la consecució dels objectius. aportant el disseny d’estratègies afavoridores per la seva obtenció.
3
Prioritza i promou la consecució dels objectius.
4
Prioritza la consecució dels objectius.
5
No prioritza la consecució dels objectius.