Rubric: Rúbrica "Reinventa un esport tradicional"

Quantitative Results:

1.Creativitat i innovació
1
1: L'esport és molt similar a un esport existent i no presenta noves idees
2
L'esport és lleugerament innovador, però encara manté elements d'esports existents
3
L'esport presenta noves idees i conceptes interessants
4
L'esport és molt innovador i no existeix una cosa similar en l'actualitat
5
L'esport és altament innovador i presenta idees que poden canviar la manera d'entendre els esports

2.Regles i objectius clars
1
Les regles de l'esport són confuses o poc clares, i els objectius no estan definits
2
Les regles de l'esport són comprensibles, però poden ser millorades, i els objectius no estan del tot clars
3
Les regles de l'esport són coherents i fàcils d'entendre, i els objectius estan clarament definits
4
Les regles de l'esport són molt clares i ben definides, i els objectius són assolibles i emocionants
5
Les regles de l'esport són molt innovadores i fàcils d'entendre, i els objectius són únics i emocionants

3.Viabilitat de l'esport
1
L'esport és perillós, poc pràctic o poc segur
2
L'esport és factible de practicar, però pot presentar uns certs riscos
3
L'esport és factible de practicar i es pot jugar de manera segura
4
L'esport presenta possibilitats de ser popular i tenir èxit
5
L'esport és molt viable i té possibilitats de convertir-se en un esport popular i reconegut

4.Disseny del camp o espai de joc
1
L'espai de joc és inadequat per a l'esport inventat
2
L'espai de joc pot ser millorat per a l'esport inventat
3
L'espai de joc és adequat per a l'esport inventat
4
L'espai de joc està ben dissenyat i millora l'experiència de l'esport inventat
5
L'espai de joc és innovador i s'adapta perfectament a l'esport inventat

5.Presentació de l'esport
1
La presentació de l'esport és confusa i incoherent
2
La presentació de l'esport és clara, però podria ser més atractiva
3
La presentació de l'esport és clara i fàcil de seguir
4
S'han utilitzat eines o recursos visuals per a millorar la presentació
5
La presentació es original, atractiva i clara