Rubric: Composición rítmica

Rúbrica para a avaliación da actividade de composición e emprego do editor de partituras. 3º ESO

Quantitative Results:

1.Instrumentos
1
Escolle axeitadamente o tipo de intrumentos que se indican nas instrucións.
2
Un dos instrumentos escollidos non corresponde co que se indica nas instrucións (por exemplo, son do mesmo tipo ou é de altura determinada).
3
Dous dos instrumentos escollidos non corresponden co que se indica nas instrucións (por exemplo, son do mesmo tipo ou de altura determinada).
4
Os instrumentos escollidos non se axustan ao marcado nas instrucións da actividade.

2.Liñas rítmicas
1
As liñas rítmicas están ben diferenciadas seguindo o que se indica nas instrucións. O resultado final resulta interesante de escoitar.
2
Emprégase a figuración indicada nas instrución pero o resultado é moi repetitivo.
3
As liñas rítmicas aparecen bastante confusas e non se emprega en todos os caso o tipo de figuración indicada nas instrucións.
4
Non se seguen as instrucións sobre o tipo de figuración a empregar en cada liña rítmica.

3.Elementos da composición (figuras)
1
Emprega as 4 figuras diferentes indicadas nas instrucións.
2
Emprega só 3 figuras diferentes.
3
Emprega menos de 3 figuras diferentes pero non hai erros rítmicos.
4
Non emprega as 4 foguras diferentes e ademais hai erros rítmicos (compases incompletos ou nos que sobren figuras).

4.Elementos da composición (silencios e figuras con puntillo))
1
Emprega un mínimo de 2 silencios diferentes e un exemplo (como mínimo) de figura con puntillo.
2
Emprega só un tipo de silencio e a figura con puntillo.
3
Falta un dos elementos (só emprega a figura con puntillo ou só emprega silencios).
4
Non emprega ningún dos dous elementos.

5.Emprego de recursos
1
Emprega axeitadamente todos os recursos marcados nas instrucións (tresillo, contratempo e síncope).
2
Falta un dos recursos (por exemplo, o contratempo ou o tresillo).
3
Faltan dous dos recursos.
4
Non emprega ningún dos recursos.