Rubric: Rúbrica Exposición Oral

Rúbrica per avaluar l'expressió oral

Quantitative Results:

1.Música en català
1.1.Elecció del grup
1
és un tema musical
2
és un tema en català, però la lletra no és apropiada
3
és un tema en català, però de vegades apareixen aspectes no apropiats
4
cançò en català i de temàtica apropiada

1.2.Presentació de la lletra i anàlisi del contingut
1
La presentació no té estructura adequada perquè presenta mancances bàsiques.
2
La presentació no té estructura adequada perquè presenta mancances o està desordenada la presentació
3
La presentació té estructura però no molt coherent, perquè no té una seqüència lògica o li falta un criteri solicitat
4
La presentación té una estructura clara i coherent

2.Exposició
2.1.Expressió oral
1
Ininteligible: volumen de veu massa baix, pobra vocalització, to monòton, dolenta entonació
2
S'entén mal: volum de veu molt baix, entonació dolenta
3
S'entén regular. Volum de veu normal i/o entonació correcta
4
S'entén bé: volum de veu normal, bona vocalització, bona entonació i ús del to

2.2.Gestió del temps
1
L'exposició no s'ajusta al temps establit (dura menys d'1 minut)
2
L'exposició s'ajusta un poc al mínim de temps establit (dura menys de 2 minuts)
3
L'exposició s'ajusta al temps establit (3 a 5 minuts)

This item is necessary to pass the rubric