Rubric: Volcà de La Palma

Evaluación de la exposiciones de clase

Quantitative Results:

1.Exposición oral de trabajos de proyectos.
1.1.Contingut
1
S'ha aprofundit en els temes.
2
Ha cobert els diferents temes.
3
idees correctes, però incompletes.
4
idees simples.

1.2.Organització del contingut
1
Les diferents seccions s'han planificat per fer una presentació global.
2
Ha relacionat les diferents explicacions.
3
Organització correcta però les seccions apareixen poc explicades.
4
Mal estructurat i difícil d'entendre.

1.3.Comunicació
1
To de veu apropiat i llenguatge precís.
2
Fluïda. Els companys segueixen amb interès.
3
Clara i entenedora en general.
4
Poc clara. Difícil de seguir.

1.4.Material
1
El dibuix està molt bé estructurat i decorat. S'aprecien totes les parts.
2
El dibuix està bastant bé estructura i decorat. S'aprecien quasi totes les parts.
3
Els dibuix no està del tot bé estructura i decorat. Es poden veure algunes parts.
4
El dibuix no està gens estructurat i decorat. No s'entén.

1.5.Decoració
1
El dibuix té molts detalls amb els colors.
2
El dibuix té molts detalls amb els colors, però alguns incorrectes.
3
S'aprecien pocs detalls amb els colors.
4
No està decorat correctament.

1.6.Parts del volcà
1
Ha exposat totes les parts del volcà correctament.
2
Ha exposat totes les parts del volcà però algunes errònies.
3
No ha exposat totes les parts del volcà i algunes errònies.
4
No ha exposat totes les parts i a sobre errònies.