Rubric: UD 7 Jocs del món

Autoavaluació jocs del món

Quantitative Results:

1.8. Participar de forma activa i amb esforç en activitats diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud d’acceptació vers els companys.
1.1.Participa de forma activa en activitats diverses.
1
Participa de forma activa en activitats diverses.
2
Participa de forma activa i amb esforç en activitats diverses, individuals.
3
Participa de forma activa i amb esforç en activitats diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud d’acceptació vers els companys.

2.A- Portar el necesser i la roba adient.
2.1.Oblida el necesser o la roba esportiva 3 o 4 vegades.
1
Oblida el necesser o la roba esportiva 3 o 4 vegades.
2
Sempre porta el necesser i la roba esportiva.
3
Oblida el necesser o la roba esportiva 1 o 2 vegades.

3.B- Participar i respectar les normes dels jocs.
3.1.Participi activament en el joc col·lectiu mostrant-se respectuós amb les normes i acceptant els companys.
1
Participi activament en el joc col·lectiu mostrant-se respectuós amb les normes i acceptant els companys.
2
Participa activament en el joc col·lectiu amb iniciativa, mostrant-se respectuós amb les normes i col·laborant amb els companys.
3
Organitza el joc col·lectiu mostrant-se respectuós amb les normes i col·laborant amb els companys.

4.C-Explicar un joc.
4.1.Explica 1 joc.
1
Explica 1 joc.
2
Explica 1 joc original de manera clara.
3
Explica un joc original de manera clara i concreta, establint uns objectius d’EF específics i aconseguint assolir-los.

5.D-Conèixer els diferents esports que es practiquen en el poble.
5.1.Escolta a la persona que explica les activitats.
1
Escolta a la persona que explica les activitats.
2
Escolta a la persona que explica les activitats i s’interessa sobre la pràctica.
3
Escolta a la persona que explica les activitats, s’interessa sobre la pràctica i aporta idees per portar-les a terme.

6.E-Inventar i redactar un joc.
6.1.Inventa 1 joc.
1
Inventa 1 joc.
2
Inventa 1 joc original.
3
Inventa un joc original de manera clara i concreta, establint uns objectius d’EF específics.

7.F-Practicar activitat física i jocs en la natura, respectant-la i cuidant-la.
7.1.Participa en el joc col·lectiu.
1
Participa en el joc col·lectiu.
2
Participa activament en el joc col·lectiu i pren iniciatives per assolir l’objectiu del joc.
3
Participa activament en el joc col·lectiu, pren iniciatives per assolir-ne l’objectiu, desenvolupa estratègies i organitza el joc tenint en compte la participació de tots els companys.