Rubric: PRÀCTICA WEBQUEST

RÚBRICA WEBQUEST

Quantitative Results:

1.La introducció
1
No intenta atraure l'atenció de l'alumnat
2
S'intenta interessar a l'alumnat, però és molt formal i poc motivadora
3
Capta l'interés, intenta atraure, motivar. Apareix una pregunta, repte o problema. És breu i clara.

2.La tasca
1
La tasca es redueix a trobar certa informació en la xarxa. S'ha plantejat un objectiu, però no una tasca
2
Tasca confusa. La tasca és interessant però poc significativa per a l'alumnat al qual va dirigida.
3
La tasca és clara i explica breument el treball a realitzar Concreta el producte final a realitzar. És una cosa concreta: alguna cosa que es pot “veure/tocar/escoltar”

3.El procés
1
Procés confús. L'alumnat no sabria exactament què fer. No es contempla un treball col·laboratiu entre l'alumnat.
2
Procés bastant detallat però hi ha informació que falta. L'alumnat pot quedar confús.
3
Procés clar i escalonat a partir d'activitats. La majoria de l'alumnat sabria on està en cada pas del procés.

4.L’avaluació
1
Apareix un esment general a l'avaluació a seguir. No es descriuen criteris d'avaluació.
2
El propi producte final es podria avaluar però els criteris d'avaluació es descriuen parcialment.
3
S'inclou un model d'avaluació: rúbrica o descripció dels criteris d'avaluació.

5.La conclusió
1
Conclusió mínima, sense relació amb el realitzat en la WQ.
2
Resumeix les experiències i l'aprenentatge que es va dur a terme.
3
Hi ha un vincle clar amb la WQ: el realitzat i suggereix com aquest aprenentatge es podria aplicar a altres qüestions. Fa reflexionar sobretot el treball realitzat.

6.Les orientacions per al professorat…
1
Apareix alguna orientació general.
2
Es donen algunes orientacions concretes.
3
Apareix: -Relació entre la webquest i el currículum oficial. - Objectius didàctics i continguts relacionats amb la webquest. - Orientacions didàctiques per a utilitzar la webquest a l'aula.

7.El diseny
1
El disseny és molt bàsic. El disseny no està adaptat a l'edat de l'alumnat.
2
S'ha realitzat un disseny bastant adequat a l'edat de l'alumnat.
3
S'ha realitzat un disseny adequat i molt elaborat. Clarament s'ha tingut en compte l'edat de l'alumnat

8.El text
1
La WQ no està escrita dirigint-se a l'alumnat. Es parla en tercera persona. Té faltes d'ortografia.
2
En alguns fragments es parla en tercera persona i no es dirigeix a l'alumnat. Té alguna falta d'ortografia.
3
La WQ està escrita dirigint-se a l'alumnat. No té faltes d'ortografia.

9.Els recursos d'Internet utilitzats
1
Quasi no usa recursos d'Internet. La WQ es podria realitzar millor sense recursos TIC. Els enllaços estan trencats i són poc actuals.
2
S'usen alguns recursos d'Internet. Hi ha alguns enllaços trencats i poc actuals.
3
S'empren correctament els recursos d'Internet: hi ha varietat, hi ha recursos interactius i la informació és actual. Els enllaços a altres webs estan operatius.

10.Les imatges
1
S'utilitzen poques imatges.
2
S'utilitzen bastants imatges.
3
S'utilitzen les imatges adequades: en quantitat i qualitat.