Rubric: Lectura en veu alta

Llista de criteris de valoració de la lectura expressiva en veu alta

Quantitative Results:

1.VOLUM
1
He llegit amb poc volum i no s'ha sentit bé la història.
2
De vegades no he llegit amb prou volum però s'ha pogut seguir la història.
3
En general he llegit amb un volum correcte i el públic ha seguit la història.
4
En tot moment he llegit amb un volum adequat i el públic ha pogut seguir la història.

2.POSTURA CORPORAL
1
No he aconseguit mantenir l'esquena recta i de cara al públic.
2
De vegades he pogut mantenir l'esquena recta i de cara al públic però algunes vegades no.
3
En general he sabut mantenir l'esquena recta i de cara al públic.
4
En tot moment he mantingut l'esquena recta i de cara al públic.

3.RITME
1
He anat massa lent o massa ràpid i sense fer canvis de ritme.
2
De vegades he llegit a un bon ritme, fent pauses i petits canvis.
3
He llegit a una velocitat adequada i he anat introduint petits canvis per transmetre la història.
4
En tot moment he llegit a una velocitat adequada i he introduït els canvis per transmetre la història quan era necessari.

4.EXPRESSIVITAT
1
No he fet canvis d'expressió ni he pogut transmetre cap emoció
2
De vegades, he pogut transmetre alguna emoció i he fet algun canvi d'expressió.
3
En general, he pogut transmetre les emocions de la història i els canvis d'expressió.
4
En tot moment he pogut transmetre totes les emocions i canvis d'expressió de la història.