Rubric: Avaluació Joc Unpollucity - Conceptes sobre MA i S

Rúbrica per avaluar els conceptes dels alumnes sobre "Medi Ambient i Salut"

Quantitative Results:

1.1. RENOVABLES
1.1.Definició energia renovable
1
No contestat o concepte completament erroni
2
Contestat, però la resposta no és correcta del tot; o vocabulari molt informal (ej. energia que no se gasta/se gasta)
3
Contestat correctament i amb vocabulari específic correctament emprat

1.2.Exemple energia renovable
1
No contestat o exemples erronis
2
Contestat, però els exemples són insuficients (sòls 1 exemple) o alguns erronis
3
Contestat , suficients exemples i correctes (ej. energia eòlica, hidràulica, geotérmica)

2.2. NO RENOVABLES
2.1.Definició energia NO renovable
1
No contestat o concepte erroni
2
Contestat, però la resposta no és correcta del tot; o vocabulari molt informal (ej. energia que es gasta)
3
Contestat correctament i amb vocabulari específic correctament emprat

2.2.Exemple energia no renovable
1
No contestat o exemples erronis
2
Contestat, però els exemples són insuficients (sòls 1 exemple) o alguns erronis
3
Contestat , suficients exemples i correctes (ej. petroli, combustibles fòssils)

3.3. ENERGIES NETES
3.1.Definició energia neta
1
No contestat o concepte erroni
2
Contestat, però la resposta no és correcta del tot; o vocabulari molt informal (ej. energia que no embruta)
3
Contestat correctament i amb vocabulari específic correctament emprat

3.2.Exemple energia néta
1
No contestat o exemples erronis
2
Contestat, però els exemples són insuficients (sòls 1 exemple) o alguns erronis
3
Contestat , suficients exemples i correctes (ej. bicicleta, energia eòlica)

4.4. CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE
4.1.Definició ciutat sostenible i saludable
1
No contestat o concepte erroni
2
Contestat, però la resposta no és correcta del tot
3
Contestat correctament i amb vocabulari específic correctament emprat

4.2.Característiques
1
No contestat o exemples erronis
2
Contestat, però els exemples són insuficients (sòls 1 exemple) o alguns erronis
3
Contestat , suficients exemples i correctes (ej. que te una bona xarxa de transport urbà, activitats i afavoriment de la bici o zones peatonals...)

5.5. ACTITUTS SOSTENIBLES I SALUDABLES (que beneficien el medi ambient i la salut)
5.1.Identificació actituts
1
No contestat o erroniament
2
Contestat, sòls 1-2 exemples encertats
3
Contestat, 3-4 exemples encertats
4
Contestat, més de 4 exemples encertats

5.2.Identificació de com afecten a la salut i/o al medi ambient
1
No contestat o erroniament
2
Menys de la meitat encertats
3
La meitat ó més de la meitat encertats
4
Tots encertats