Rubric: Avaluem

Quantitative Results:

1.Presentació
1
El videotutorial conté una caràtula amb títol, autor, universitat, assignatura i llicència de creative commons i un índex de continguts.
2
El videotutorial conté una caràtula amb títol, autor, universitat, assignatura i un índex de continguts.
3
El videotutorial conté una caràtula amb títol, autor, universitat i assignatura.
4
El videotutorial conté una portada amb títol.

2.Contingut
1
Vídeo; original i coherent amb els continguts relacionats amb la UD.
2
Vídeo; els continguts són coherents i de qualitat.
3
Vídeo: els continguts tenen poca relació amb la UD.
4
Vídeo: els continguts no són adequats a la UD.

3.Comprensió i ús de la llengua
1
No hi ha errades ortogràfiques.
2
Hi ha alguna errada ortogràfica.
3
Hi ha moltes errades ortogràfiques.
4
Hi ha errades ortogràfiques i no es comprenen els continguts.

4.Ús de Llicència Creative Commons
1
Conté el logo de llicència creative commons en la caràtula i s´especifica que el contingut utilizat ha sigut tret amb aquesta llicència.
2
Conté el logo de llicència creative commons en la caràtula i s´especifica que el contingut utilizat ha sigut tret amb aquesta llicència però a vegades hi ha imatges que no s´adeqüen.
3
Conté el logo de llicència creative commons en la caràtula.
4
No conté el logo de llicència creative commons.

5.Qualitat del audi i del vídeo
1
No hi ha cap interferència.
2
No hi ha interferències en el vídeo ni en l´àudio però les imatges no tenen bona qualitat.
3
Hi ha interferències en el vídeo i l´àudio a vegades no s´escolta bé.
4
El vídeo i l´àudio estan malament.