Rubric: Cartell Moros i Cristians

Avaluació del Cartell de Moros i Cristinas

Copy

Quantitative Results:

1.Rúbrica avaluació Cartell Moros i Cristians
1.1.Elements rellevants
1
1 Fluix: No apareixen tots els elements rellevants (eslògan, imatges, textos descriptius…).
2
2 Suficient: Apareixen tots els elements rellevants (eslògan, imatges, textos descriptius…), però falta algún.
3
3 Bé: Apareixen tots els elements rellevants (eslògan, imatges, textos descriptius…)i inclou un element propi.
4
4 Molt bé: Apareixen tots els elements rellevants (eslògan, imatges, textos descriptius…) i inclou més elements propis.

1.2.Imatges
1
1 Fluix: Les imatges no són adequades. No guarden molta relació amb el tema i la grandària no és del tot correcte.
2
2 Suficient: Les imatges són adequades. Guarden relació amb el tema i la grandària no és del tot correcte.
3
3 Bé: Les imatges són adequades. Guarden relació amb el tema i la grandària és el correcte.
4
4 Molt bé: Les imatges són adequades. Guarden relació amb el tema i la grandària és el correcte. Imatges creades per l'alumne, originals..

1.3.Originalitat
1
1 Fluix: No és gens original, no crida gens l'atenció.
2
2 Suficient: No és molt original, no crida l'atenció
3
3 Bé: És original, crida l'atenció.
4
4 Molt bé: És molt original, crida bastant l'atenció.

1.4.Informació
1
1 Fluix: La informació no està ben organitzada. No és clara i no es llig bé.
2
2 Suficient: La informació no està del tot ben organitzada. És clara i es podria llegir millor.
3
3 Bé: La informació està ben organitzada. Podria ser més clara i es llig bé.
4
4 Molt bé: La informació està ben organitzada. És clara i es llig bé.

1.5.Ortografia i gramàtica
1
1 Fluix: L'ortografia i la gramàtica no és correcta, hi ha molts errors.
2
2 Suficient: L'ortografia i la gramàtica és correcta, però hi ha alguns errors.
3
3 Bé: L'ortografia i la gramàtica és correcta, però hi ha algun error.
4
4 Molt bé: L'ortografia i la gramàtica és correcta. No hi ha cap error. Ortografia i gramàtica

1.6.Vocabulari
1
Fluix: No s'ha utilitzat el vocabulari après
2
2 Suficient: S'ha utilitzat una part del vocabulari après.
3
3 Bé: S'ha utilitzat el vocabulari après.
4
4 Molt bé: S'ha utilitzat el vocabulari après i s'han afegit paraules pròpies.

This item is necessary to pass the rubric