Rubric: Iniciación á programación

Rúbrica da Iniciación á programación para avaliar os resultados das nenas e dos netos da aula.

Quantitative Results:

1.Animais do Courel
1
O alumno ou a alumna recoñece 0-3 animais do Courel.
2
O alumno ou a alumna recoñece 4-7 animais do Courel.
3
O alumno ou a alumna recoñece 8-10 animais do Courel

2.Lateralidade
1
O alumno ou a alumna erra no uso dos conceptos 'dereita'/'esquerda', entre 7-10 veces á hora de programar o percorrido.
2
O alumno ou a alumna erra no uso dos conceptos 'dereita'/'esquerda', entre 4- 6 veces á hora de programar o percorrido.
3
O alumno ou a alumna erra no uso dos conceptos 'dereita'/'esquerda', entre 0-3 veces á hora de programar o percorrido.

3.Material
1
O alumno ou a alumna non respecta o material
2
O alumno ou a alumna respecta o material as veces
3
O alumno ou a alumna respecta o material diariamente

4.Manexo do robot
1
O alumno ou a alumna non utiliza de forma fluída o robot. Non entende o uso dos botóns nin como encendelo.
2
O alumno ou a alumna utiliza de forma pouco fluída o robot. Sabe premelo pero non utiliza de forma axeitada os botóns.
3
O alumno ou a alumna utiliza de forma axeitada e fluida o robor. Sabe manexar os botóns do robot e premelo.

5.Interese e participación na actividade
1
O alumno ou a alumna non mostra interese na actividade e non participa.
2
O alumno ou a alumna mostra interese na actividade pero non participa
3
O alumno ou a alumna mostra interese na actividade e participa.

This item is necessary to pass the rubric